ทำไมต้องเป็น iFresh?
1. บริษัทฯ มีสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพที่เชื่อถือได้
ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองอย่างดี ก่อนส่งถึงมือลูกค้า รวมทั้งลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าก่อนรับสินค้า อีกทั้งมีการรับประกันสินค้ากับคุณภาพสินค้าทุกชนิด หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงสามารถส่งคืนสินค้าได้ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาและจัดส่งสินค้าให้ใหม่ทันที

2. บริษัทฯ มีการสร้างเครือข่ายธุรกิจในด้านสินค้าและบริการ
โดยเลือกสรรสินค้ามาตรฐานที่ดีมีคุณภาพ และมีความหลากหลายเข้ามาจำหน่าย ทั้งสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศและสินค้าพิเศษที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย

3. บริษัทฯ มีการบริหารงานการให้บริการที่ตรงใจ
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกัน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็วทันเวลา มีความตื่นตัวและมีความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา

4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกกลุ่มแบบเท่าเทียมกัน
และให้ความสัมพันธ์ที่ดีด้วยความมีมิตรไมตรีต่อกันอย่างจริงใจ ให้ความช่วยเหลือแนะนำพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

5. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร
และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในเรื่องของสินค้าและบริการเป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบและทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถทำงานทดแทนตำแน่งงานกันได้เป็นอย่างดี

6. การให้บริการจัดเตรียม คัดแยกสินค้าและจัดส่งสินค้าตาม Order
ที่ลูกค้าต้องการ ไปยังจุดรับมอบสินค้าที่ลูกค้ากำหนด หรือไปยังสถานประกอบการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงเวลา


เราใส่ใจคุณภาพสินค้า และใส่ใจคุณiFresh Delivery ให้บริการจัดส่งผักสด ส่งอาหารสด ส่งวัตถุดิบสำหรับอาหารทั้งของสด ของแห้ง และเครื่องปรุง แบบครบวงจร เรายังให้มีกระบวนการตัดแต่ง และคัดแยกได้ตามความต้องการ จัดส่งทุกวันโดยรถบรรทุกห้องเย็นมาตรฐาน


เกี่ยวกับเรา


Terms and Conditions