ราคาสินค้าเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น

โดยประมาณคืออะไร

โปรดทราบว่าราคาที่แสดงในเว็บไซต์เป็นเพียงราคาสินค้าโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งจำนวนรวมของราคาสินค้าโดยประมาณที่แสดงในรถเข็นและอีเมล์ยืนยันรายการสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ อาจแตกต่างจากใบเรียกเก็บเงินของท่าน ความแตกต่างระหว่างราคาสินค้าโดยประมาณและจำนวนเงินที่เรียกเก็บจะเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้:

สินค้าชั่งน้ำหนัก หรือมีน้ำแข็งให้ความเย็น – ราคาสินค้าโดยประมาณที่แสดงในเว็บไซต์เป็นราคาตามน้ำหนักสำหรับสินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนัก ยกตัวอย่างเช่น apple หรือ เนื้อชนิดต่าง ๆ หรือเกิดจากน้ำแข็งละลาย แต่ราคาที่ท่านจะต้องชำระจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่แน่นอนของสินค้าของท่าน ดังนั้นราคาอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

สินค้าที่สามารถทดแทน – กรณีสินค้าที่ท่านสั่งซื้อหมดในวันที่จัดส่ง พนักงานส่งสินค้าอาจจะนำสินค้าทดแทนมาให้ท่านเลือก โดยท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธสินค้าทดแทนนั้นก็ได้ ทั้งนี้ราคาสินค้ามีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันเล็กน้อยจากราคาของสินค้าเดิมที่ท่านสั่งซื้อ

การเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดค้าส่ง - ราคาที่ท่านต้องชำระขึ้นอยู่กับราคาสินค้าที่ ifreshdelivery ณ วันที่จัดส่งสินค้า ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาโดยประมาณที่แสดงทางหน้าเว็บไซต์ในเวลาที่ท่านสั่งซื้อ

การสินสุดของระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย - สินค้าที่มีรายการส่งเสริมการขายจะต้องทำการจัดส่งสินค้าก่อนวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (ตามที่ได้แสดงไว้ในหน้าที่แสดงสินค้านั้นๆ ในเว็บไซต์) เพื่อให้ราคาของสินค้าไปเป็นตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ หากวันที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่านเป็นวันหลังจากวันที่รายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลงแล้ว ท่านจะไม่สามารถซื้อสินค้าในราคาตามรายการส่งเสริมการขายได้


iFresh Delivery ให้บริการจัดส่งผักสด ส่งอาหารสด ส่งวัตถุดิบสำหรับอาหารทั้งของสด ของแห้ง และเครื่องปรุง แบบครบวงจร เรายังให้มีกระบวนการตัดแต่ง และคัดแยกได้ตามความต้องการ จัดส่งทุกวันโดยรถบรรทุกห้องเย็นมาตรฐาน


เกี่ยวกับเรา


Terms and Conditions