บริการของเรา iFresh
บริษัท ของเราเป็นผู้ให้บริการด้านการจัด ส่งผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารแห้ง ของแห้งและเครื่องปรุง แบบครบวงจร ประกอบไปด้วยสินค้า 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. กลุ่มผักและผลไม้สด
2. กลุ่มเนื้อสัตว์และของสด
3. อาหารแห้งและเครื่องปรุง
โดยจะให้บริการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทฯ ในพื้นที่บริการ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลัก การให้บริการจะทำการจัดส่งโดยใช้รถตู้ห้องเย็น ขนส่งสินค้าของทางบริษัทฯ
ซึ่งสามารถรองรับการจัดส่งสินค้าได้ทั่วทุกเขตพื้นที่ และจะมีการลงทุนขยายรถยนต์ขนส่งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมตลอดเวลาซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถให้ความไว้วางใจและมั่นใจได้ว่า การให้บริการของบริษัทฯ สามารถที่รองรับกับทุกความต้องการของลูกค้าที่ขอรับบริการและจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันใจ ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งสินค้าได้มาตรฐานคุณภาพและราคายุติธรรม

iFresh Delivery ให้บริการจัดส่งผักสด ส่งอาหารสด ส่งวัตถุดิบสำหรับอาหารทั้งของสด ของแห้ง และเครื่องปรุง แบบครบวงจร เรายังให้มีกระบวนการตัดแต่ง และคัดแยกได้ตามความต้องการ จัดส่งทุกวันโดยรถบรรทุกห้องเย็นมาตรฐาน


เกี่ยวกับเรา


Terms and Conditions