เห็ดหอมสด

ราคา 170.00/กิโลกรัม

เห็ดหูหนู

ราคา 75.00/กิโลกรัม

เห็ดออรินจิ

ราคา 95.00/กิโลกรัม

เห็ดเป๋าฮื้อ

ราคา 100.00/กิโลกรัม

เห็ดขอนขาว

ราคา 150.00/กิโลกรัม

เห็ดโคน ญี่ปุ่น

ราคา 288.00/กิโลกรัม

เห็ดลม (เห็ดกระด้าง)

ราคา 216.00/กิโลกรัม

/2

iFresh Delivery ให้บริการจัดส่งผักสด ส่งอาหารสด ส่งวัตถุดิบสำหรับอาหารทั้งของสด ของแห้ง และเครื่องปรุง แบบครบวงจร เรายังให้มีกระบวนการตัดแต่ง และคัดแยกได้ตามความต้องการ จัดส่งทุกวันโดยรถบรรทุกห้องเย็นมาตรฐาน


เกี่ยวกับเรา


Terms and Conditions