ขนุนแกะ

ราคา 99.00/กิโลกรัม

กีวี่ ลูก

ราคา 39.00/ลูก

เกาลัด เลาะเปลือก

ราคา 779.00/กิโลกรัม

ลำใย

ราคา 65.00/กิโลกรัม

องุ่นเขียว ไทย

ราคา 99.00/กิโลกรัม

สละสุมาลี

ราคา 105.00/กิโลกรัม

ลิ้นจี่

ราคา 75.00/กิโลกรัม

/7

iFresh Delivery ให้บริการจัดส่งผักสด ส่งอาหารสด ส่งวัตถุดิบสำหรับอาหารทั้งของสด ของแห้ง และเครื่องปรุง แบบครบวงจร เรายังให้มีกระบวนการตัดแต่ง และคัดแยกได้ตามความต้องการ จัดส่งทุกวันโดยรถบรรทุกห้องเย็นมาตรฐาน


เกี่ยวกับเรา


Terms and Conditions