หมวดหมู่ : ทั้งหมด
ใบบัวสด

ราคา 30.00/ชิ้น

บล็อคโคลี่แช่แข็ง

ราคา 99.00/แพ็ค

สะเดาดอก (ตามฤดูกาล)

ราคา 130.00/กิโลกรัม

ผักสลัดแก้วนอก

lettuce
ราคา 120.00/กิโลกรัม

ผักสลัดเรดคอรัล

Red Corol
ราคา 246.55/กิโลกรัม

มะเขือม่วงกลมใหญ่

Eggplant
ราคา 86.00/กิโลกรัม

พริกชี้ฟ้าเหลือง

ราคา 140.00/กิโลกรัม

กุยช่ายขาว

ราคา 160.00/กิโลกรัม

ข้าวโพดอ่อน ( ไม่มีเปลือก)

Baby corn (without peel)
ราคา 95.00/กิโลกรัม

ใบชะมวง

ราคา 60.00/กิโลกรัม

/163

iFresh Delivery ให้บริการจัดส่งผักสด ส่งอาหารสด ส่งวัตถุดิบสำหรับอาหารทั้งของสด ของแห้ง และเครื่องปรุง แบบครบวงจร เรายังให้มีกระบวนการตัดแต่ง และคัดแยกได้ตามความต้องการ จัดส่งทุกวันโดยรถบรรทุกห้องเย็นมาตรฐาน


เกี่ยวกับเรา


Terms and Conditions